15 Şubat 2015 Pazar

Ördek mi yoksa Kunduz mu?

    Doğu Avustralya ve Tazmanya ya ait bu egzotik yarı deniz memelisi hem görünüş itibariyle bir ördeğe benziyor çünkü ördek gagası var, bir diğer yandan da kunduzun kuyruğuna sahip. Ayakları da bir ördeğin ayakları gibi perdelidir.
   Avustralya ya özgü bu egzotik canlı bir Ornitorenk. En ilginç özellikleri ise memeli olmalarına rağmen yumurtlayarak üremeleridir. Dünyada bu gruba giren ve memeli olmasına karşın yumurta ile üreyen beş canlıdan biri Ornitorenkler. Erkek Ornitorenklerin bir diğer özelliği de ayaklarındaki mahmuzların zehirli olması. Ayak bileklerindeki bezlerden salgılanan zehir, bir insan için ölümcül değildir ancak kurbanına büyük acılar yaşatacak derecededir.
   Ornitorenklerin bacakları vücudun altında değil yanlarda bulunur bu yüzden bir timsah, kertenkele gibi sürüngenlerin yürüyüşüne sahiptir. Erkeklerin boyu 50 cmi bulurken dişilerinki genellikle 46 cm civarıdır. Kiloları ise 700 gr ile 2,5 kilo arasında olabilmektedir. Kuyruklarına yağ depolayabilme özellikleri vardır.
    Avustralya ve Tazmanyanın soğuk, sıcak ayırımı yapmadan çoğu yerinde görülebilecek Ornitorenkler yarı suda yaşayan canlılar oldukları için genelde nehirler ve akıntılı bölgelerde yaşarlar. Çok iyi yüzücü ve dalıcıdırlar, su altında yiyecek ararlar. Su karidesi, su kereviti, böcekler başlıca yemek kaynaklarını oluşturur.
   Üreme konusunda farklı olan Ornitorenkler için sadece bir mevsim üreme etkinlikleri vardır. Anneler yumurta ile doğurdukları yavrularını, yuvalarında 3-4 ay boyunca emzirirler ve yavrular biraz güçlendiğinde ile de suyla tanıştırırlar. Çünkü yumurtadan çıkan yavrular ilk zamanlarında çıplak ve körlerdir. Normal bir şekilde emzirilmezler çünkü, ornitoreklerin memeleri sütü göğüslerinin deri altında kalan bezlerden salgılar ve yavrularda sütü biriken oluklardan içerler. Yavrular 17 aylık bir büyüklüğe ulaştıktan sonra anne artık onları bırakıp, yuvayı terk eder.
 
Ornitorenkler uzun yıllardır dünyada varlığını sürdürmüş bir türdür. En eski bulunmuş Ornitorenk fosili 100 bin yıllıktır ki bu da onları Kuvaterner Çağa dahil eder. Zavallı Ornitorenkler 20. yüzyılın sonlarına kadar insanlar tarafından sırf kürkleri için, vahşice avlanmışlardır. Yine de günümüzde soylarının tükenme ihtimali olmamakla beraber, gelecekte tehdit altında olabilir ibaresi bu tür için kullanılmıştır. Çünkü sulama kanalları, nehirlere karışan atık sular Ornitorenklerin yaşam alanlarını riske sokmaktadır. Ve kendi yaşam ortamlarının dışında genelde üremeyi reddeden bu güzel ve egzotik hayvanlar dileriz ki yüzlerce, binlerce yıl daha varlığını sürdürürler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder