22 Şubat 2015 Pazar

Masalsı Anka Kuşunun Efsanesi...

    Anka Kuşu masallara konu olmuş efsanevi bir kuştur. Binlerce yıl önce yaşadığına inanılan ve bu olgunun arkeolog ve tarihçiler tarafından da kabul görmesi Anka kuşunu gerçek hayata da taşımıştır.
    Her kültürde ismi farklı anılan Anka Kuşu Türk masal ve öğelerinde "Zümrüdü Anka" diye geçerken, latincede "Phoenix", arap ülkelerinde ise "Anka" ismiyle anılıyormuş. Milattan önceki dönemlerde yaşadığı kabul edilen Anka Kuşu; Pers Uygarlığına dek uzanan mazisinde de "Simurg Kuşu" olarak isimlendirilmiştir.
    Oldukça ilginç olarak anlatılan ve adıyla birçok efsaneye konu olmuş Anka kuşu günümüzde resimlendirilme şekilleriyle çok çarpıcı bir yaratıktır. Özellikle ikon ya da desen olarak düşünüldüğünde dövmecilerin çok fazla uyguladığı bir figür olmakla birlikte bir çok desenlendirmede de kullanılan çok hoş, göze hitap eden çizimleri mevcuttur.
    Eski Yunan da Habeş bölgesi taraflarında yaşadığı varsayılan Anka Kuşunun en önemli özelliklerinin çok uzun süre boyunca yaşaması ve boyut olarak da Kartaldan daha büyük olmasıdır. Çoğu kültürde farklı biçimlendirilmelerle tasrif edilse de hemen hemen her kültürde ateş kırmızı tonlarında simgelenmiştir.
    Küllerinden tekrar doğduğu anlatılan Anka Kuşunun yaşama dair en önemli efsanesi şöyledir: Oldukça uzun olan yaşamının sonuna geldiğini anlayan Anka Kuşu, kendisine kuru dalları toplayarak bir yuva hazırlar. Yuvayı özel bir sıvı ile sararak kendisi de içine yerleşir. Kızgın güneş ışıkları yuvayı tutuştururken, kendisi de içinde yuva ile beraber yanar. Sonucunda alevler arasında tekrar yaşam bularak, küllerinde içinde bir yumurta ortaya çıkar ve Anka Kuşu tekrar yavru olarak doğarak, hayat bulur. Bu efsanenin kaynağı Anka Kuşu nun hemen hemen çoğu kültürde bir tür dirilişin göstergesi olmasıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder