3 Mart 2015 Salı

Taklacı Güvercinler Nasıl Eğitilir?

    Takla atan sevimli güvercinlerin eğitilerek, yarışmalarda yarıştırılmaları ülkemizde yaygın bir spor türüdür. Yine ülkemizde yetiştirilen en yaygın güvercin cinsi ise bu taklacı olarak isimlendirilen güvercinlerdir.
    Taklacı güvercinleri bazı davranışlarından ve özellikle de kanat seslerinden ayırt edebilirsiniz. Bir metre kadar yükseklikten yere bırakılan güvercinlerin, yere konarken kanatlarından kulağı doyurucu tonlarda sesler çıkmalıdır. Ayrıca yine gözlemlediğiniz güvercinin ileride taklacı olup olamayacağını; oda gibi bir alanda güvercini bıraktığınızda, yere iniş yapma anında kafasını hafifçe öne doğru kıvırıp, ayaklarını germe hareketiyle açarak ki buna perdah verme denir, bu hareketi yaparak iniş yapıyorsa büyük ihtimalle güvercinin taklacı olma ve oyun yapma özelliği bulunmaktadır.
    Taklacı güvercinlerin oyun denilen takla hareketlerini yapma şekilleri, yere paralel olarak uçma rotasını bozarak, gökyüzüne hemen hemen doksan derece dik bir açıyla çıkıp, bölgelere göre verilmiş farklı isimlerle fişek, sarma, çekme v.b adlandırılarak bu hareketin ardından görüş açısını arttırıp, keyifli bir şekilde taklalar atmaya başlar.
   Taklacı güvercinlerin; gökyüzünde yüksek noktalarda uçmayı severek, fişekleme hareketinin ardından, 3-4 takla atıp uçuşlarına devam edenleri, süzülerek hızlanırlar ve kanatlarıyla çırpma sesi çıkarırlar, bunların sınıflandırıldığı grup için hava oyunlu taklacılar yani havacılar ismi verilir. Çünkü diğer bir gruptaki taklacı güvercinler, isimlerine kümes üstü oyunlu taklacılar yani damcılar denen güvercinlerdir. Bu taklacı güvercinler ise; gökyüzünde çok yükselmezler, düz çizgide uçarlar, kümes hizzalarında değişen yüksekliklerde -genelde bu mesafeyi yakın tutarlar- taklalar atıp, oyun yaparlar.
    Güvercin artık yavruluktan çıktıysa ve olgunluğa eriştiyse tek uçurulabilir, geniş alanlarda ve orta yükseklikte daire çizebilirler. Bu ilk uçma evresi ısınma evresidir 10-15 dakika bu şekilde uçup geri gelmelidir, eğer süre 30 dakikayı geçtiyse kuş yorulmuş ve başka bir damda dinlenmeye başlamış olabilir ki, bu eğitimi açısından kabul görmeyecek bir harekettir.
    Isınmış olan kuşlar artık yavaş yavaş kümesleri hizzasına takla oyunları yapmak için gelmeye başlarlar. Bu gösterime sundukları oyun performanslarına genel olarak "sefer" ismi verilir. Isınmış olan güvercinin bu sefere gelme durumunu 5-15 dakika aralıklarla tekrar etmesi dinlenmesi açısından yeterli olacaktır. Daha çok tercih edilecek güvercin türleri, bu sefer hareketine hızla dalış yapanlar olacaktır. Taklacı Güvercinleri ayrıca değerli kılacak takla oyunu, fişek hareketinden sonra taklalarına başlayıp, tekrar yükseğe tırmanarak ara vermeden takla hareketlerine devam ettikleri takdirde ilk attığı takla taban taklası kabul edilir ve bu hareketleri yapabilen güvercinler daha değerlidir. Fişek olarak adlandırılan çıkış hareketi yere 90 derece açı ile ve randıman açısından, son derece süratli gerçekleştirilmelidir. Bazı güvercinler taklanın yanı sıra, fişekleme hareketi esnasında kendi çevrelerinde yatay dönerek burgu hareketi de yapıp olaya zenginlik katabilirler, bazıları ise; ayaklarını gerip, pençelerini açarak fişek hareketine tırmanma hareketiyle eşlik ederler.
    Gösteri sonucunda iniş yapacak olan Taklacı Güvercinler; kümeslerine ya da kümesin tepesine iniş yapmalıdırlar, 5 metre uzaklık dahi kabul görmeyecektir. Yine ayaklarını gerip, hızını yavaşlatarak taklalar atıp, iniş hareketini tamamlamalıdır. İniş kısmında da takla oyunlarının fazlalığı sergilediği gösteriyi daha da zenginleştirecektir.

1 yorum:

  1. takla atıp üçbeş kuruş yolunu bulan güvercin..parasız kaldığımızda eş dosttan borç isterken aldığımız şekil taklacı güvercin taklacı güvercinler taklacı güvercinler

    YanıtlaSil