30 Temmuz 2015 Perşembe

Kanada Geyiği ve Karibu


    Kuzay Amerika' da, Amerika yerlilerinin "Karibu" (Caribou) dediği büyük geyik sürüleri yaşarlar. Geviş getirenlerden olan bu av hayvanı ile Kanada Geyiği arasında büyük benzerlikler vardır. Geyikler, genellikle boynuz biçimlerine göre sınıflandırılırlar.


    İlkbaharda Karibular, pek sevdikleri yosunlar ve likenleri yemek için kuzeydeki bölgelere çıkarlar. Bataklık yerlerden çok hoşlanan bu hayvanların en büyük zevki, çamurlar içinde yuvarlanmaktır. Soğuklar bastırınca, büyük sürüler halinde toplaşırlar ve hep aynı yolları izleyerek daha ılıman bölgelere göç ederler; onların bu huyunu bilen avcılar, karibu soyunun tükenmemesi için konulan avlanma yasağından önce, hayvanların geçiş yolunu tutarak kolayca avlanırlardı.


    Kanada geyiğinin ata benzeyen başı üzerinde, dallı budaklı bir çift boynuz yükseli; ilk çıktığı zaman kadife gibi tüylerle kaplı ve yumuşak olan bu boynuzlar zamanla gittikçe sertleşir ve dallanırlar; her sonbaharda düşen bu boynuzların yerine ilkbaharda daha büyük yeni boynuzlar çıkar. Böylece hayvanın yaşı, boynuzunda yer alan dallardan anlaşılabilir.

29 Temmuz 2015 Çarşamba

Güçlü ve Mağrur Goriller / Gorillas    İşte bütün maymunların en irisi, en heybetlisi ve en kuvvetlisi! Fakat hiçşüphesiz ki en zekisi değil... Goriller, Orta Afrika' nın sıcak ve nemli ormanlarında yaşarlar ve insanlar için tehlike olmaktan çok ürkütücü olmaları ile bilinirler.
    Bütün maymun türleri içinde gorillerden daha büyük ve güçlü olanı yoktur. Bazılarının boyu ürkütücü bir  biçimde iki metreyi aşmaktadır. Çok iri yarı ve hantal olan bu canlıların ağırlığı ise  iki yüz ile üç yüz kilo arasında değişir. Bütün vücudunu kaplayan siyah kürkleri, uzun ve sert kıllardan meydana gelir; bazen göğüs kısmındaki  tüyler daha seyrek olur. Arka ayakları, yere kadar uzanan adeleli kollarının yanında çok kısa ve orantısız görünür.


    Gorillerin tüm gücü kollarındadır, saldırdığı canlıları kollarının arasında rahatlıkla ezebilir. Goriller, insanlardan kaçar ve meyve bahçelerinde gezinmeye bayılırlar çünkü goriller doymak bilmeyen otobur canlılardır. Erkeğinden daha ufak olan dişi goriller, yavrularını büyütmek için ağaç dallarının üzerinde yuva yaparlar, çok daha ağır olan erkek goriller bu yuvaya giremez ancak sabah yavrularını görmek ve uyandırmak için yuvaya gelirler.

27 Temmuz 2015 Pazartesi

Kaplanların Özellikleri / Properties of Tigers


Kaplanların Özellikleri
    Gazaldan file kadar, büyük küçük bütün otobur hayvanları avlamakla beslenen vahşi kaplanlar, Asya kıtasında, batıda İran ile doğuda Çin' e kadar olan topraklarda yaşar. Kaplanların yurdu tropikal ormanlar, savanalar ve sık ormanlardır.

    Orta boyda bir kaplan iki yüz kilo ağırlığındadır ve pençesi, bir mandanın bel kemiğini bir vuruşta kırıp hayvanı öldürebilecek kadar kuvvetlidir. Kaplanlar pusuya yatarak avlanmayı tercih ederler: Bir ağacın alçak dallarına çıkarak ya da yüksek otların ardına saklamarak, su içmeye gelecek hayvanların yolunu gözlerler. Avını görünce bazen beş veya altı metre yüksekten atlayıp birden hayvanın üzerine çullanır ve öldürür.

    Fakat çok tembel olduğundan, kaçırdığı avın peşine asla düşmez, bir diğerini bekler. Üstelik, karnı aç olmasa bile karşısına çıkan hayvanları parçalayıp bırakır. Kaplanlar insanlar içinde tehlikelidir, özelikle ormandaki genç ve çevik hayvanları avlayamayacak kadar yaşlanınca... O zaman ormandan ayrılıp köylerin yakınında pusuya yatar ve tek başına dolaşmaya çıkmış dikkatsiz kişiler için felaketi hazırlar...

25 Temmuz 2015 Cumartesi

İlginç Kangurular / İnteresting Kangaroos


    Yavrularını bir cebin içinde taşıyan bu garip hayvanların anayurdu, daha birçok ilginç hayvan barındıran Avustralya kıtasıdır. Kocaman bir gövde üzerinde uzun kulaklı tavşan kafalarıyla kangurular, gerçekten inanılmaz sevimli canlılardır.


    Kangurular keselilerin en büyüdür; arka ayakları üzerinde kalktığı zaman boyu iki metreyi bulur, hatta bazı zamanlar geçebilir bile. Otçul olan kangurular, sürüler halinde dolaşırlar. Koşamazlar ancak uzun arka ayakları sayesinde koşmayı aratmayacak şekilde üç metre, hatta çoğu zaman hızlandıklarında 6 metre ileriye zıplayabilirler.


    Kanguruların uzun kuyrukları, ayakları üzerine dikildiğinde hayvanın dengesini sağlar. Çok dayanıksız bir şekilde doğan yavruları, aylarca annelerinin karnındaki keselerden dışarı çıkamazlar. Bu büyük kangurulardan başka Avustralya' da ağaç üzerinde yaşayan ve yapraklarla meyveleri yiyerek beslenen, tavşan büyüklüğünde fare kanguru, kaya kangurusu ve daha başka kanguru türlerine de rastlanır.


    Avustralya yerlilerinin eskiden eti, bugünse daha çok derisi için avladıkları kanguruların soyu, gün geçtikçe tükenmektedir.

21 Temmuz 2015 Salı

Vahşi Doğanın Asil Duruşlu Aslanları...


    Vahşi doğanın asil duruşlu kralları aslanlar, gerek duruşlarıyla, gerekse hayat tarzlarıyla gerçekten isimlerinin hakkını veren canlılardır...
    Yavrularıyla oynayan bu yumuşak huylu, müşfik aile babası, bir yandan da avını tek vuruşta yere serecek kadar kuvvetlidir. Aslan özellikle Afrika' nın bozkırlarında yaşar ve gazallarla, zebraları avlayarak karınlarını doyururlar.


    Aslına bakarsanız aslan, gerçekte denildiği gibi ne ormanların kralıdır, ne de çöllerin bu sadece gücünden gelerek yapılmış bir benzetmedir... Ancak avlayacağı hayvanların, yani otçulların yaşadığı savanalarda veya çalılıklarda yerleşebilir. Avlanmasına ve hayatını tehlikeye atmadan dolaşmasına pek elverişli olmayan sık ağaçlı ormanlardan kaçınır. Bütün gününü, gölgede uyuklamak ve kendine çektiği muhteşem ziyafeti tembel tembel sindirmekle geçirir ve gece çıkacağı yeni bir ava hazır olmak için dinlenir.
 

    Gece bastırınca birden canlanır; Çünkü otobur hayvanlar, ormanın seyrek yerlerinde otlamak ve susuzluklarını gidermek için geceleyin saklandıkları sık ağaçlı yerlerden çıkarlar.
Avlanmanın tam vaktidir!
    Avını seçen aslan, kokuyu izleyerek yaklaşır ve genellikle tek bir pençe vuruşuyla hayvanı yere serer. Erkeğinden daha ufak tefek ve yelesiz olan dişi aslan da en az erkeği kadar yırtıcıdır ve avlanmada başroldedir.


15 Temmuz 2015 Çarşamba

Kolay Eğitilebilen Çevik Çitalar /Cheetah


    Çita ya da bir diğer ismiyle yaban kedisi, Asya ve Afrika' da yaşar. Kedigillerden olan bu küçük boyda yırtıcı hayvanın hem kediye, hem de köpeğe benzeyen yönleri vardır: Yaman bir avcı olmakla beraber, insanlara da kolayca alışabilir ve evcilleştirilebilir.
    Çita, Jaguar ve leoparı birbirleriyle karıştırmamak gerekir. Jaguar ile leopar, parsa çok benzeyen iri hayvanlardır; oysa yetişkin bir çitanın yerden yüksekliği hiçbir zaman kırk ya da 50 santimetreyi geçmez. Uzun bacaklı bir köpek gövdesi üzerine oturtulmuş, yuvarlak kulaklı bir kedi kafası taşır. Postu da kısa tüylü olup, sarı üzerine siyah beneklidir. Koşarken saatte 100 km' den fazla hız yapabildiği için avını kolaylıkla yakalar. Hatta 3 saniye bir zamanlamada 120 km hıza ulaşabilir.


    Çitalar; uysal, yumuşak huylu bir hayvanlardır. İnsanlara rahatlıkla alışması bir yana, iyi eğitildiği zaman, avladığı canlıları yemeden önce efendisine getirip, teslim edecek kadar da evcildir. Günümüzde hala Hindistan ve Türkmenistan dolaylarında ceylan avına eğitilmiş çitalarla çıkanlar vardır. Çita, güzel sanatlara dahi konu olmuş bir canlıdır.
    Çeviklik ve gücün sembolü olarak Ortaçağ' da birçok halının üzerine motif olarak çita resmi işlenmiştir.


6 Temmuz 2015 Pazartesi

Denizanaları ile Ünlü Ülke / Jellyfishes are very famous in Pacific


Pasifik te Palau İsimli Bir Ülke
     Palau isimli ülke Pasifik in kalbinde yer alan ismi pek duyulmamış kendi halinde bir yer. Palau 250 civarında adadan oluşuyor ama burayı oldukça ilginç kılan 21 bin insan nüfusunun yanı sıra tahmin edilemeyecek kadar çok sayıda denizanasının bulunması.


Denizanalarının Gölü
    Yaklaşık olarak 60 dönüm civarı bir tuzlu su gölüne sahip Palau bu göl sayesinde dünyaya ismini duyurmuş durumda. Çünkü bu gölde milyonlarca denizanası yaşıyor. Ve dünyanın çeşitli yerlerinden  profesyonel dalış meraklıları buraya denizanaları ile yüzmek için geliyor. Şahsen benim için görmesi dahi ürkütücü olan bir görüntü ama oldukça da ilginçler.
    Fotoğraflardaki dalgıç Wendy Capili nin denizanaları ile yüzdüğü ürkütücü ve ilgi çekici anlara tanık olabilirsiniz.


Dünyadaki Nadir Tuzlu Su Göllerinden Biri
    Dünyada nadir olarak tanık olunabilecek bu tuzlu su gölü, Pasifik Okyanusu suyunu kullandığı için oluşuyor. Ancak vahşi yaşama dair dışarıdan pek fazla darbe almayıp korunduğu için denizanaları bu gölde kendi hallerinde üreyebiliyorlar.


    Göldeki denizanalarının zehirli iğneleri yok sadece çok hassas ciltli kişilere dokunduğunda çok az yanma hissi yaratıyor, bu denli zararsız olmalarının nedeni ise; 12,500 yıl civarı burada kapalı bir yerde izole olmuş olarak yaşamaları ve savunma sistemine gerek duyacak türde zararlı canlı ile karşılaşmadıkları için bu sistemleri körleşecek kadar yok olarak evrilmiş.
    Göle dalgıç giysisi ve tüp kullanarak dalamıyorsunuz çünkü, 15 derinliğin altını hidrojen sülfat ve bakterilerin sardığı tehlikeli bir tabaka oluşturuyor.


Milyonlarca Denizanası
   Gölde yaşayan denizanaları iki cinse ayrıllıyor; Ay Denizanası ve Altın Denizanası bu iki farklı türde günün belirli saatlerinde beslenmek ve ihtiyaçları olan nitrojeni alabilmek için yüzüye akın ediyorlar. İşte bu yüzeye ulaşma telaşı gün ışığının suda kırılıp denizanalarının üzerine vurmasıyla birleşince, ortaya çok fantastik fotoğraf kareleri çıkabiliyor.
    Denizanalarının yoğun olduğu yere ulaşabilmek için gölün inişli çıkışlı kısımlarından geçmeniz gereken zor bir yolunuz var.
    Ne dersiniz? Denizanaları ile dolup taşan bir göle dalgıç giysiniz olmadan sadece şnorkelle dalmak ister miydiniz?


Jellyfishes are very famous in Pacific
Located on an uninhabited rock island off the coast of Koror in Palau, Jellyfish Lake is one of 70 saltwater lakes on this South Pacific archipelago that were once connected to the ocean, but are now cut off.
The isolated lakes became the perfect setting for a jellyfish explosion, which some speculate were trapped in the lake 12,000 years ago after a rise in sea levels post-Ice Age. Feeding on quick-growing algae and with no predators to keep them in check, the jellyfish now completely pack the small lake. Though the jellyfish do have stingers, they are too small to be felt by humans.
Swimming in the lake is safe and permitted, but scuba diving is not as it may disturb the ecosystem. Also, you will want to stay away from the dangerous layer of hydrogen sulfide that hovers between 15 and 20 meters deep.
During the day, the jellyfish migrate from one side of the lake to the other to follow the path of the sun, which feeds the algae they survive on. 
Resource: Here