20 Haziran 2016 Pazartesi

Arılar Ne Balı İstenirse Yapar


Arılar Ne Balı İstenirse Yapar

    Bal arısı (Apis mellifera) ve karınca, "Zarkanatlılar" denilen gruba girerler. Arılar ile karıncaların ağız yapıları arasında büyük fark vardır. Arılar balözü emer, tane toplayamazlar. Karıncalar öz ememez ancak ağızlarında tohum ve bunun gibi benzeri şeyleri taşıyabilirler. 
    Arının hem karnını doyurması, hem de toplumun tümünün yararlanacağı yiyecekleri taşıması gerekir. Bunun için olabildiğince çok besini yuvaya taşıma sorununu çözmelidir. Bu yüzden yediklerinin bir bölümüyle karınını doyururken, ger kalan bölümünü sindirim işlemini durdurarak midesinde yuvaya taşır. Orada midesinden çıkartarak, görevleri olduğu için dışarı çıkamayan genç arılar ve kurtçukların beslenmelerini sağlarlar. Buna ilave olarak vücudundaki özel kıllara yapışan ve kılların oluşturdukları ceplere çiçek tozları girmesini sağlarlar. Bir çiçekten diğerine geçerek kimi zaman yüzlerce çiçeğe konarak yuvaya olabildiğince yiyecek getirmeye çalışırlar.


Arıların Çiçek Tozu Taşıması

    Arılar, çiçek gezileri esnasında bir çiçekten aldığı çiçek tozunu aynı türden bir başka çiçeğe taşırlar. Bu tozlardan bir tanecik, çiçeğin tepeciğine (dişi organın giriş kapısı) yapıştığı anda o bitkide döllenme başlar. Eğer konduğu çiçeğin tepeciğine bir başka tür çiçekten alınan çiçek tozu yapışırsa, bu erkek hücre tepecikten girip döllenmeyi başlatamaz. Başka bir şekilde açıklamak gerekirse; erkek hücrenin kokusu tepeciğin kokusuyla karışıp döllenme yolunu açamaz. Bunlar, bunlar birbirlerini iten aynı kutuplar gibidirler.
    Bitkilerin meyve vermeleri için, bu döllenme olayı oldukça önemli ve gereklidir. Dolayısıyla olgunlaşan çiçeklerde tepecik, onu dölleyecek bir çiçek tozu (polen) bekler ki gelişip meyve versin ve türünün devamlılığını sağlasın. Bitkilerin vazgeçilmez bu isteklerini ve böceklerin özellikle arıların ne denli etkili taşıyıcılar olduklarını bilen bağ, bahçe sahipleri arı kovanlarının mülklerinin içinde veya hemen yakınlarında olmalarını isterler. Arıların da istediği şey kovanlarına taşıyacakları çiçek tozudur. Bu da çiçekli bitkilerin bol olmalarını gerektirir ki bahçeler bunu sağlarlar.


    Tarımcılar artık tek bir ürün üzerinde durmamaktadırlar. Bunun için portakal, mandalina, elma, muz, ve benzeri bitkilerin bahçeleri kurulmaktadır. Hangi tadı veren bal isteniyorsa, arı kovanları o bahçe, tarla içine ya da yakınına getirilerek istenen türde bal elde edilebilir. Arılar Ne Balı İstenirse Yapar çok zeki ve çalışkanlar canlılardır.
    Hatta denize yakın bölgelerde arıların bir engelle veya arı avcılarıyla karşılaşmadan istenilen tür bal yapmaları için kovan yüklü gemiler bu bahçelerin karşılarına demirleyip arıların kısa bir uçuştan sonra buralara ulaşıp çiçek tozu toplamaları sağlanır. Böylelikle arı elde edilmesi istenilen türde bal yapabilecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder