13 Temmuz 2016 Çarşamba

Baykuş ve Kukumav Cinslerinin Özellikleri

Baykuş ve Kukumav Cinslerinin Özellikleri

    Gece yırtıcıları takımından kuşlar olan Kukumavlar, içinde yalnızca baykuşgillerin yer aldığı gece yırtıcılarının temel özelliklerini gösterirler: kukumavın iri bir başı, çevresinde tüyden halkalar bulunan, ileriye dönük gözleri, kıvrık bir gagası, tüylü ve iki parmağı genellikle ileriye dönük ayakları, ipek gibi yumuşak esmer ya da kestane rengi tüylerle kaplı bir gövdesi vardır.
Gece yırtıcıları canlı avlarla, özellikle de kemirgenlerle beslenirler. Daha çok alacakranlıkta avlanan bu kuşlar, gözlerindeki ağtabakanın çubuklu olması sayesinde karanlıkta çok iyi görürler. Avlarının sindirilmeyen bölümlerini (kemikler, kabuklar, gagalar) gagadan dışarı atarlar. Gece yırtıcıları yuvalarını ağaç deliklerine, yapılara, kayalıklara, bazen de yeraltına yaparlar. 
Baykuş yumurtaları hemen hemen yuvarlar ve beyazdır. Yavrular uzunca bir süre yuvada kalır. Gece yırtıcılarının büyük çoğunluğu yerleşik kuşlar olduğu için yavrular erişkin hale geldiklerinde, bulundukları yerden ayrılmazlar. Bu kuşlara hemen hemen her kıtada rastlanabilir. Batı Avrupa' da bir düzine baykuş türü yaşar.


Asıl kukumav (Athena noctua) tıknaz, çoğu zaman gün ışığında da görülebilen küçük bir gece kuşudur. Alaca baykuş ya da kulaksız orman baykuşu daha büyük olarak 37 cm boyundadır ve ormanlarda, kentlerdeki parklarda yaşayan bir kuştur. Peçeli baykuş ya da peçeli kukumav (Tyto alba) tahıl ambarlarında yaşar. Garip beyaz bir tüyü vardır. Kanatları kızıl sarıdır.
Egzotik gece yırtıcıları arasında da Akrika' da ve Güneydoğu Asya' da yaşayan ve balıkla beslenen balıkçıl kukumavlardan söz etmek gerekir. Bunlar, balıkları pike yaparak yakalar ve kaygan avları ayaklarındaki pullar yardımıyla tutarlar. Kuzey Amerika çölleri, yılanlar ve kemirgenlerle iç içe yaşayan in kukumavının yaşam alanıdır.

Puhu Kuşları

    Başları kulağa benzeyen iki tüy demetiyle süslü olan baykuşgillere genellikle baykuş adı verilir. Bunlardan bazırları da "Puhu Kuşu" olarak adlandırılır. Avrupa' da yaşayan büyük puhu 70 cm boyunda turuncu gözlü bir kuştur. Bu kuşa günümüzde ancak dağlık bölgelerde ve kayalıklarda rastlanmaktadır. Kulaklı orman baykuşu daha küçük ve daha yaygın bir kuştur, özellikle kozalaklıların üstünde yaşar. Küçük puhu kuşu ya da cüce baykuş ise Akdeniz bölgesinde yaygındır ve bir tarla kuşu büyüklüğündedir. 
Boş inançlar nedeniyle uzunca bir zaman uğursuz sayılan ve canları yakılan baykuşlar, günümüzde doğal dengenin kaçınılmaz öğeleri olarak değerlendirilmektedirler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder